ข้าพระพุทธเจ้า นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์