ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตวงรัตน์ คล้ายเดช
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์