ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทรา เนียมบุญ
ตำแหน่ง นิติกร 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์