ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชัญญาณ์ภัช ดำรงค์รักษ์
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์