ข้าพระพุทธเจ้า นางเสาวคนธ์ สง่าเนตร
จังหวัด ปัตตานี