ข้าพระพุทธเจ้า นางมณี สิงหรา ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า