ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชิตชัย มานิภารักษ์
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง