ข้าพระพุทธเจ้า นายโชติช่วง สิงหโชติสุขแพทย์
ตำแหน่ง บุคลากร 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า