ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทนา อักษรเจริญสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์