ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชารัศม์ ไชยสุข
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์