ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดอนสวรรค์ บุญจอม
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคคล
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์