ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทัสนีย์ บำรุงกิจ
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานพื้นที่ 1
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์