ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพิน พงศ์พัฒนเกียรติ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์