ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า