ข้าพระพุทธเจ้า เบ็ญจวรรณ นิลรำไพ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์