ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทิชา ชินทวัน
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพานิชย์