ข้าพระพุทธเจ้า นางศันธนีย์ อุ่นจิตติ
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์