ข้าพระพุทธเจ้า นางเลอลักษณ์ ปรุงเจริญกิจ
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์