ข้าพระพุทธเจ้า นางสุชาดา นาคทับทิม
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า