ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นิภาพร คัดทะจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า