ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภูษณิศา ลิ้มลิขิตอักษร
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า