ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพรรณ. โพธิบัณฑิต
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึษา