ข้าพระพุทธเจ้า ทิพวัล ทับโพชา
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 4
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์