ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์ชู
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า