ข้าพระพุทธเจ้า นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์
ตำแหน่ง นักวิชาการประเมินผลชำนาญการ
หน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)