ข้าพระพุทธเจ้า วรรณี กีรติขจร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า