ข้าพระพุทธเจ้า นางพรรณวิภา สังฆทิพย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน หน่วยราชการอิสระ