ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต สุวงศ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร