ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวเหลืองพยุง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร