ข้าพระพุทธเจ้า กิตติพงษ์ รอดรักษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
หน่วยงาน กรมศุลกากร