ข้าพระพุทธเจ้า อิสรีย์. เฟื่องเจริญ
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการ
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า. สังกัดกระทรวงพาณิชย์