ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปานรดา สุริยะ
ตำแหน่ง พนักงานการพาณิชย์ 5
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า