ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรวรรณ โพประยูร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานระบบบัญชี
หน่วยงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์