ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๔
 
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Front page feed