สถิติการลงนาม

สถิติการลงนาม (แยกตามประเภท)

จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ : 17611
จำนวนประชาชน : 3222
จำนวนองค์กร/หมู่คณะ : 573

สถิติประชาชนลงนาม (แยกรายจังหวัด)

กรุงเทพมหานคร : 438
กระบี่ : 22
กาญจนบุรี : 86
กาฬสินธุ์ : 15
กำแพงเพชร : 71
ขอนแก่น : 47
จันทบุรี : 26
ฉะเชิงเทรา : 22
ชลบุรี : 123
ชัยนาท : 21
ชัยภูมิ : 15
ชุมพร : 34
เชียงราย : 30
เชียงใหม่ : 52
ตรัง : 22
ตราด : 27
ตาก : 14
นครนายก : 30
นครปฐม : 27
นครพนม : 14
นครราชสีมา : 47
นครศรีธรรมราช : 52
นครสวรรค์ : 29
นนทบุรี : 65
นราธิวาส : 25
น่าน : 24
บึงกาฬ : 4
บุรีรัมย์ : 31
ปทุมธานี : 43
ประจวบคีรีขันธ์ : 83
ปราจีนบุรี : 13
ปัตตานี : 25
พระนครศรีอยุธยา : 38
พะเยา : 23
พังงา : 6
พัทลุง : 17
พิจิตร : 365
พิษณุโลก : 22
เพชรบุรี : 28
เพชรบูรณ์ : 18
แพร่ : 41
ภูเก็ต : 7
มหาสารคาม : 30
มุกดาหาร : 8
แม่ฮ่องสอน : 17
ยะลา : 12
ยโสธร : 15
ระนอง : 12
ระยอง : 92
ราชบุรี : 23
ร้อยเอ็ด : 19
ลพบุรี : 20
ลำปาง : 52
ลำพูน : 29
เลย : 15
ศรีสะเกษ : 39
สกลนคร : 36
สงขลา : 84
สตูล : 20
สมุทรปราการ : 29
สมุทรสงคราม : 4
สมุทรสาคร : 12
สระบุรี : 25
สระแก้ว : 7
สิงห์บุรี : 8
สุพรรณบุรี : 52
สุราษฎร์ธานี : 39
สุรินทร์ : 33
สุโขทัย : 15
หนองคาย : 7
หนองบัวลำภู : 10
อ่างทอง : 9
อุดรธานี : 213
อุตรดิตถ์ : 47
อุทัยธานี : 13
อุบลราชธานี : 33
อำนาจเจริญ : 1