สถิติการลงนาม

สถิติการลงนาม (แยกตามประเภท)

จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ : 92710
จำนวนข้าราชการการเมือง : 1701
จำนวนประชาชน : 11708
จำนวนองค์กร/หมู่คณะ : 1031

สถิติประชาชนลงนาม (แยกรายจังหวัด)

กรุงเทพมหานคร : 1364
กระบี่ : 86
กาญจนบุรี : 215
กาฬสินธุ์ : 145
กำแพงเพชร : 112
ขอนแก่น : 217
จันทบุรี : 107
ฉะเชิงเทรา : 74
ชลบุรี : 367
ชัยนาท : 87
ชัยภูมิ : 109
ชุมพร : 178
เชียงราย : 148
เชียงใหม่ : 287
ตรัง : 219
ตราด : 62
ตาก : 121
นครนายก : 93
นครปฐม : 94
นครพนม : 129
นครราชสีมา : 257
นครศรีธรรมราช : 344
นครสวรรค์ : 253
นนทบุรี : 257
นราธิวาส : 123
น่าน : 96
บึงกาฬ : 68
บุรีรัมย์ : 203
ปทุมธานี : 216
ประจวบคีรีขันธ์ : 139
ปราจีนบุรี : 82
ปัตตานี : 56
พระนครศรีอยุธยา : 152
พะเยา : 55
พังงา : 48
พัทลุง : 115
พิจิตร : 182
พิษณุโลก : 122
เพชรบุรี : 161
เพชรบูรณ์ : 111
แพร่ : 92
ภูเก็ต : 82
มหาสารคาม : 68
มุกดาหาร : 42
แม่ฮ่องสอน : 144
ยะลา : 92
ยโสธร : 74
ระนอง : 74
ระยอง : 94
ราชบุรี : 140
ร้อยเอ็ด : 132
ลพบุรี : 65
ลำปาง : 142
ลำพูน : 54
เลย : 99
ศรีสะเกษ : 311
สกลนคร : 87
สงขลา : 246
สตูล : 60
สมุทรปราการ : 153
สมุทรสงคราม : 95
สมุทรสาคร : 60
สระบุรี : 178
สระแก้ว : 68
สิงห์บุรี : 180
สุพรรณบุรี : 153
สุราษฎร์ธานี : 386
สุรินทร์ : 169
สุโขทัย : 217
หนองคาย : 53
หนองบัวลำภู : 37
อ่างทอง : 46
อุดรธานี : 164
อุตรดิตถ์ : 139
อุทัยธานี : 66
อุบลราชธานี : 144
อำนาจเจริญ : 48