สถิติการลงนาม

สถิติการลงนาม (แยกตามประเภท)

จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ : 357526
จำนวนข้าราชการการเมือง : 4839
จำนวนประชาชน : 14438
จำนวนองค์กร/หมู่คณะ : 1530

สถิติประชาชนลงนาม (แยกรายจังหวัด)

กรุงเทพมหานคร : 2128
กระบี่ : 102
กาญจนบุรี : 382
กาฬสินธุ์ : 89
กำแพงเพชร : 141
ขอนแก่น : 112
จันทบุรี : 56
ฉะเชิงเทรา : 123
ชลบุรี : 512
ชัยนาท : 62
ชัยภูมิ : 86
ชุมพร : 125
เชียงราย : 67
เชียงใหม่ : 155
ตรัง : 169
ตราด : 70
ตาก : 104
นครนายก : 65
นครปฐม : 452
นครพนม : 61
นครราชสีมา : 419
นครศรีธรรมราช : 238
นครสวรรค์ : 151
นนทบุรี : 341
นราธิวาส : 61
น่าน : 59
บึงกาฬ : 37
บุรีรัมย์ : 104
ปทุมธานี : 147
ประจวบคีรีขันธ์ : 151
ปราจีนบุรี : 61
ปัตตานี : 88
พระนครศรีอยุธยา : 121
พะเยา : 55
พังงา : 100
พัทลุง : 97
พิจิตร : 123
พิษณุโลก : 128
เพชรบุรี : 97
เพชรบูรณ์ : 281
แพร่ : 443
ภูเก็ต : 290
มหาสารคาม : 105
มุกดาหาร : 29
แม่ฮ่องสอน : 67
ยะลา : 63
ยโสธร : 24
ระนอง : 94
ระยอง : 67
ราชบุรี : 1097
ร้อยเอ็ด : 121
ลพบุรี : 76
ลำปาง : 82
ลำพูน : 95
เลย : 48
ศรีสะเกษ : 102
สกลนคร : 276
สงขลา : 440
สตูล : 62
สมุทรปราการ : 184
สมุทรสงคราม : 40
สมุทรสาคร : 105
สระบุรี : 79
สระแก้ว : 29
สิงห์บุรี : 31
สุพรรณบุรี : 523
สุราษฎร์ธานี : 464
สุรินทร์ : 57
สุโขทัย : 72
หนองคาย : 32
หนองบัวลำภู : 22
อ่างทอง : 97
อุดรธานี : 63
อุตรดิตถ์ : 76
อุทัยธานี : 55
อุบลราชธานี : 958
อำนาจเจริญ : 50