คำแนะนำในการสมัครและพิมพ์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

คำแนะนำในการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) 

 1. ทำการสมัคร เปิดบัญชีผู้ใช้งาน (Click) โดยตั้ง user account โดยใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และระบุ email ของท่าน

  • ระบบจะจัดส่ง email ไปหาท่าน เพื่อให้ท่านยืนยัน email และนำท่านเข้าสู่ระบบ เพื่อตั้ง password และ login เข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติ

 2. เมื่อท่าน login เข้าสู่ระบบ (ในครั้งแรกของการยืนยันอีเมล ระบบจะ login ให้โดยอัตโนมัติ) ให้ท่านสร้างใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สร้างใบสมัคร / แก้ไขใบสมัคร ให้เข้าผ่านเมนู  PWST : ใบสมัคร 

  • กรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยแล้วกด Save

 3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Export ข้อมูลของท่าน

 4. ให้ทำการ Download ไฟล์ MS-Word ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโครงร่างแบบฟอร์ม (ยังไม่ต้องเปิดไฟล์ MS-Word ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ให้เรียบร้อยก่อน หากเปิดทันทีจะไม่พบข้อมูล)

 5. ให้เปิดไฟล์ MS-Word ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจะขึ้นว่า Opening this document will run the following SQL command: ..... ให้เลือก Yes 

 6. ข้อมูลจะปรากฎขึ้นบนเอกสาร MS-Word ที่เปิด โดยหากท่านต้องการจัด ย่อหน้า ขนาดตัวอักษร ก็สามารถทำได้ตามปกติเหมือนการพิมพ์งานใน MS-Word ทั่วไป

 7. สั่งพิมพ์เอกสารผ่านโปรแกรม MS-Word ท่านก็จะได้เอกสารที่สวยงามตามที่ท่านได้จัดรูปแบบไว้ เพื่อใช้งานต่อไป